GDPR memorandum

Správce osobních údajů

společnost 

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky nebo při osobních jednáních. Dále uchováváme informace o používané verzi a počtu licencí dodávaných programů. Tyto údaje získáváme z vlastní evidence.

Využití dat

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

  1. plnění smlouvy – v souvislosti s objednávkou a dodáním zařízení a služeb
  2. plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod.
  3. oprávněný zájem – především pro předání informací o aktualizacích, legislativních změnách nebo při řešení požadavků s technickou podporou

Délka uchování dat

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od posledního kontaktu.

Předávání dat

Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti) a přepravním společnostem (pro plnění smlouvy a oprávněné zájmy).

Další práva

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.